Informacje

dla sprzedawców

Informacje dla konsumentówPobierz przewodnik

Nowe etykiety

Terminy

Obowiązkowe załączanie przez
producenta dwóch etykiet
do sprzętu

Więcej

Eksponowanie tylko nowej
etykiety w sklepach

Więcej

Warunkowa sprzedaż bez nowej etykiety – tylko w przypadku urządzeń dostarczonychprzed 1 XI 2020

Więcej
  1. Na produkcie pokazywana może być zawsze tylko jedna etykieta.
  2. Sklepy nie mogą eksponować nowych etykiet przed 1 marca 2021 roku
  3. Nowe etykiety należy przechowywać, aby potem móc je sprawnie zamienić na ekspozycjach od 1 marca 2021 r.

Baza EPREL

Europejska baza danych produktów podlegających pod etykietowanie energetyczne jest internetową bazą danych służącą do rejestracji produktów. Zarządza nią Komisję Europejską.

Więcej

Nowe informacje na etykietach

Nowa etykieta nadal dostarcza informacji o cechach niezwiązanych z energią, takich jak wydajność cyklu prania, pojemność, zużycie wody lub klasa emisji hałasu.

Więcej

Wymogi ekoprojektu a tzw. „prawo do naprawy”

W produktach objętych nowymi etykietami wprowadzono równolegle „siostrzane” przepisy unijne z zakresu minimalnych wymogów środowiskowych w projektowaniu urządzeń, czyli tzw. ekoprojekt.

Więcej

Pytania i odpowiedzi

Co APPLiA sądzi o nowych ramach etykietowania energetycznego?

Etykieta energetyczna odzwierciedla wielkie postępy w branży w produkcji zrównoważonych produktów. Komisja Europejska musiała znaleźć sposób na zagwarantowanie więcej miejsca na innowacje i tak narodził się pomysł przeskalowania etykiety. Nowa etykieta energetyczna będzie załączana do produktów już w 2020 r. ze względu na 4-miesięczny okres przejściowy, podczas którego konsumenci znajdą zarówno stare, jak i nowe etykiety w pudełku nowego urządzenia. Na półkach sklepowych oraz w internecie nowe etykiety pojawią się od marca 2021 roku i, jak można sobie wyobrazić, komunikacja o zmienionej etykiecie energetycznej dla konsumentów i sprzedawców detalicznych jest obecnie kluczowym wyzwaniem.

Czy mógłbyś wyjaśnić, jakie są te wyzwania komunikacyjne?

Każde przeskalowanie stwarza ryzyko wprowadzenia w błąd konsumentów i organów nadzoru rynku. Konsumenci mogą być zakłopotani przy zakupie nowego urządzenia, gdy okaże się, że ze względu na zmiany większość modeli z najwyższą klasą pod względem oszczędności energii znajdzie się w klasie niżej. Kluczowe w wyjaśnianiu będzie pokazanie, że urządzenia wyposażone w najnowocześniejsze technologie mogą znajdować się w klasach oznaczonych na żółto, pomarańczowo lub czerwono, a nie tylko w klasach z kolorem zielonym jak do tej pory. Chcą upewnić się, że takie wątpliwości są w jak największym stopniu zminimalizowane, kampanie komunikacyjne prowadzone przez UE oraz państwa członkowskie muszą wyjaśniać, że to etykieta została przeskalowana, a nie że produkt stał się mniej wydajny.

Jednym z największych wyzwań, które należy podjąć, jest jednoczesne obowiązywanie starych i nowych etykiet w pierwszej fazie zmian. Nowe etykiety będą stosowane tylko do zmywarek, pralek i chłodziarek. Oznacza to, że chociaż produkty te będą miały nową etykietę, inne urządzenia, takie jak piekarniki, klimatyzatory, suszarki do ubrań, podgrzewacze wody i urządzenia grzewcze będą posiadały starą etykietę. Odpowiednio do roku 2025 i 2030. Przygotowywana kampania informacyjna przygotowana przez Komisję Europejską, rządy i wszystkie zainteresowane strony, w tym nas samych, powinna wyjaśnić przyczynę tego mieszanego etykietowania, aby sprzedawcy mogli dostarczać konsumentom szczegółowych i niezbędnych informacji.

Wreszcie, kolejnym kluczowym wyzwaniem będzie znajdowanie przez konsumentów nowej i starej etykiety w pudełku zakupionego urządzenia, na kilka miesięcy przed pojawieniem się przeskalowanej etykiety na półkach w sklepie. Załączanie dwóch etykiet do sprzętu to jednocześnie znaczne obciążenie na producentów, dla których wymóg ten oznacza często konieczność podwójnego testowania urządzeń, wg starych i nowych przepisów. Podwójne etykietowania wymaga także nieproporcjonalnych wysiłków w sklepach w czasie zmiany etykiety, co rodzi ryzyko zamieszania dla właścicieli sklepów, jak i organów nadzoru rynku.

Producenci podejmują dziś wszelkie możliwe środki, aby zminimalizować zamieszanie podczas okresu przejściowego.

Co robi przemysł AGD, aby usprawnić przejście na nowe etykiety?

Członkowie APPLiA współpracują z Komisją Europejską i krajowymi członkowskimi w sprawie szeregu inicjatyw mających na celu informowanie wszystkich obywateli w całej UE. Działania te obejmują projekty finansowane w ramach programu „Horyzont 2020”, takie jak Label 2020 i BELT. Stowarzyszenie APPLiA przygotowuje także cyfrowe, jak i bardziej tradycyjne narzędzia, które pomogą sprzedawcom, mediom i innym zainteresowanym stronom lepiej zrozumieć zmianę – to m.in. dedykowana strona internetowa, broszury i informacje, które pomogą wyjaśnić zmiany w prosty i łatwy do zapamiętania sposób.

Jesteśmy również otwarcie na współpracę z organami nadzoru rynku, których rola pozostaje kluczowa.

Co sądzą Państwo o projekcie nowej etykiety?

Nowym elementem nowej etykiety jest wprowadzenie kodu QR, który pozwoli konsumentom uzyskać dodatkowe, niekomercyjne informacje o interesującym ich produkcie – wystarczy go zeskanować smartfonem. Informacje te pochodzą z kart informacyjnych produktu udostępnianych za pośrednictwem nowej bazy danych rejestracji produktów, EPREL.

Oczywiście, etykieta nadal będzie dostarczać informacji o cechach niezwiązanych z energią, takich jak wydajność, zużycie wody, emisja hałasu lub pojemność. Każdy produkt posiada wiele indywidualnych dodatkowych cech, więc to Komisja Europejska po gruntownym przebadaniu produktów zdecydowała, że zużycie energii (jako kWh) w różnych grupach będzie pokazywane na cykl, na rok lub na godzinę.

Ponadto, same ikony zostały przeprojektowane, aby były bardziej zrozumiałe dla konsumentów.

Czy konsument zrozumie nową etykietę energetyczną i przyjmie nowe nawyki zakupowe?

Jest to główne życzenie branży AGD – aby etykieta energetyczna nadal promowała postęp w zakresie efektywności energetycznej pomagając konsumentom dokonać właściwego wyboru przy zakupie energooszczędnych urządzeń.

Decydujące znaczenie dla sukcesu nowej etykiety będą miały kampanie edukacyjne, których głównym przesłaniem powinno być komunikowanie, że to etykieta została przeskalowana, a nie że produkt stał się mniej wydajny.

Czy nowa etykieta energetyczna jeszcze bardziej poprawi efektywność energetyczną produktów?

Etykieta energetyczna została zaprojektowana w celu promowania postępu osiągniętego w dziedzinie oszczędności energii oraz wspierania inwestycji w dalsze innowacje w tym zakresie. Producenci urządzeń AGD w Europie co roku inwestują 1,4 mld EUR w badania i rozwój, których rezultatem są zrównoważone, czyli energooszczędne i zasobooszczędne produkty.

Co producenci myślą o wprowadzeniu bazy produktów EPREL?

Członkowie APPLiA włożyli wiele wysiłku w dostarczanie treści oraz samą rejestrację produktów w bazie EPREL. To rozwiązanie sprawi, że etykieta i kluczowe informacje o produkcie będą łatwiej dostępne dla konsumentów i sprzedawców, ułatwiając digitalizację procesu.

Nasz postulat do Komisji Europejskiej i organów nadzoru rynku ma na celu zapewnienie, aby wszyscy producenci zarejestrowali wszystkie produkty w bazie EPREL.  Jest to niezbędne dla zapewnienia uczciwej konkurencji na tym rynku. Nasz przemysł przywiązuje ogromną wagę do ochrony danych i chcielibyśmy podkreślić, że dokumentacja techniczna i nasze know-how zawarte w bazie muszą być dobrze chronione.

Czy nowa etykieta przyczyni się do zwiększenia oszczędności energii dla konsumentów?

MA taki potencjał. Jeśli spojrzymy na postęp, jaki przemysł poczynił od momentu powstania etykiety 25 lat temu, to mamy kilka dobrych przykładów. Dzisiejsza lodówka zużywa tylko ¼ prądu starych, 20-letnich modeli, a korzystanie ze zmywarki do naczyń zamiast zmywać naczynia ręcznie pozwala zaoszczędzić około 1/3 energii.

Producenci sprzętu AGD w Europie rocznie inwestują 1,4 miliarda euro w badania naukowe i rozwój w służbie zrównoważonego rozwoju.

Jaki jest potencjał dalszych oszczędności energii?

Oszczędności energii mają duży potencjał, zwłaszcza jeśli chodzi o produkty, które jeszcze nie zyskały popularności, na którą zasługują. Na przykład dzisiejsze zmywarki zużywają o jedną trzecią mniej energii oraz jedną dziesiąta wody zużywanej do ręcznego zmywania naczyń.

Efektywność energetyczna jest również tylko jednym aspektem. Przyszłość należy do urządzeń inteligentnych, wśród których np. lodówki pomagają zapobiegać marnotrawieniu żywności, a chociażby klimatyzatory dostosują odpowiednią temperaturę, zapewniającą, że będziemy zużywali tyle energii, ile faktycznie potrzebujemy.

Jakie będą korzyści dla konsumentów?

Producenci starają się dostarczać konsumentom doskonałe produkty, a Europejczycy będą nadal korzystali ze zrównoważonych urządzeń.

Skala została przeprojektowana, aby była bardziej zrozumiała dla konsumentów i mamy nadzieję, że po wprowadzenie kodu QR i bazy danych EPREL, które zaczną faktycznie działać po latach, nasz wysiłek przyniesie konsumentom lepszy styl życia i pomoże osiągnąć unijne cele klimatyczne.

Ile branżę AGD kosztuje wprowadzenie zmian w produktach?

Zmiana etykiet, przeprowadzenie dodatkowych testów oraz przekazywanie informacji o modelach do bazy EPREL pochłonęło ogromne ilości pracy i wiąże się z bardzo wysokimi kosztami.

APPLiA ma głęboką nadzieję, że ta poważna zmiana przyniesie efekty i przyczyni się do dalszego rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego.

Czy pusta obecnie klasa „A” zapełni się produktami w przyszłości?

Ustawodawcy przeskalowali etykietę energetyczną przy założeniu, że żadne urządzenie z danej grupy nie znajdzie się w klasie A w momencie stworzenia nowej etykiety. To puste miejsce ma zapewnić miejsce na nowe technologie w przyszłości. W rezultacie dzisiejsze najlepsze produkty nie znajdą się w klasie A, ale w B lub C. Naszym zdaniem kluczowa jest tu komunikacja o tym, że produkty są tak samo wydajne jak wcześniej.

Czy spodziewacie się wprowadzenia wielu nowych modeli ze względu na przeskalowanie?

Projektowanie nowych i lepszych produktów jest podstawową działalnością branży i wierzymy, że tak będzie nadal, bez względu na nowe przepisy.

W jaki sposób etykietowanie (podwójne etykietowanie) będzie działać w punkcie sprzedaży?

Przemysł AGD ma całkowitą pewność, że dystrybutorzy będą mieli niezbędną wiedzę i dołożą wszelkich starań, aby ich klienci byli w pełni poinformowani. Istnieją dwa dedykowane projekty edukacyjne w ramach europejskiego programu „Horyzont 2020”, Label 2020 i BELT, a także podejmowane są kroki przez nasz przemysł, aby pomóc detalistom w radzeniu sobie z tymi zmianami.

Co to jest EPREL i czy jest on użytecznym narzędziem dla konsumentów?

Europejska baza danych produktów podlegających pod etykietowanie energetyczne jest internetową bazą danych służącą do rejestracji produktów. Zarządza nią Komisję Europejską. Baza zawiera dane dotyczące wydajności energetycznej produktów objętych przepisami dotyczącymi etykietowania energetycznego, takich jak lampy, urządzenia grzewcze, telewizory, piekarniki, pralki itp. Przykładami danych zawartych w bazie danych są: klasa efektywności energetycznej produktu i karta produktu. Baza danych składa się z trzech części; pierwszej dla producentów, aby mogli zarejestrować swoje produkty, drugiej dla organów nadzoru rynku. Ostatnia część jest dostępna dla konsumentów. Znajdują się tam wybrane dane o produktach. Baza umożliwia przeszukiwanie bazy danych po wielu kategoriach, a w przyszłości ma pozwalać na porównywanie modeli.

Wszystkie produkty muszą zostać zarejestrowane w bazie EPREL, zanim będą mogły być sprzedawane na rynku europejskim. EPREL został opracowany, aby pomóc działaniom nadzoru rynku w zidentyfikowaniu produktów, które nie spełniają wymagań. Pozwala to organom nadzoru rynku szybciej wyszukiwać firmy, które nie przestrzegają zasad w systemie etykietowania urządzeń.

Czy nowa etykieta jest łatwiejsza do zrozumienia niż stara etykieta z plusami?

Jednym z głównych celów nowej etykiety energetycznej było dostarczenie bardziej przejrzystej etykiety konsumentom. Liczymy, że tak się stanie.

Co z zachętami do kupowania bardziej wydajnych urządzeń?

Dotychczasowe doświadczenia APPLiA pokazują, że zachęty pieniężne mogą pozytywnie kształtować preferencje zakupowe konsumentów w zakresie aspektów ekologicznych.  Dobre praktyki wprowadzili chociażby Rumunia oraz Węgry, w rezultacie czego obywatele drastycznie zmniejszyli zużycie energii. Warto je naśladować w innych krajach, szczególnie w tych z dużym potencjałem oszczędności z wymiany przestarzałych urządzeń.

Czy uważasz, że zaufanie konsumentów do etykiety zostanie utrzymane?

Zaufanie do etykiety ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów UE w zakresie efektywności energetycznej. Nasza branża bardzo liczy na działaniach organów nadzoru rynku i potencjale bazy danych EPRE. Nowa etykieta stwarza okazję do promowania kluczowej roli efektywności energetycznej i ustanawia ogólnoeuropejski standard w tym zakresie. Niewątpliwie każda transformacja i zamieszanie zagrażają istniejącemu zaufaniu do tego bardzo cennego narzędzia. Z tego powodu wszelkie dalsze zmiany należy prowadzić bardzo ostrożnie i w oparciu o dane naukowe.